ENERGIEBELASTING TERUGGAAF

Energiebelasting teruggaaf? Voor sociale instellingen, bij meerdere stroom- of gasmeters of meerdere zelfstandige verblijven achter een meter.

Lumenize richt zich naast energiemanagement voor bedrijven, instellingen en particulieren steeds meer op cases voor energiebelastingbelastingteruggaaf. Dit blijkt een specialistische discipline te zijn waar bedrijven, vastgoedeigenaren of zelfs accountants en adviesbureaus van bedrijven vaak niet van op de hoogte zijn.

Lumenize bekijkt onder andere de aansluitingen van een pand, de kadastrale kaart, de beschikkingen van de gemeente en baseert op basis van de eerste inventarisatie of een case kansrijk is.

In de loop der jaren kan vastgoed getransformeerd zijn. Het gebouw kan gesplitst zijn in meerdere zelfstandige verblijven of er kunnen onroerende zaken bijgebouwd zijn. Als de nieuwe verblijven ook zijn aangesloten op de oude meter en geen eigen meter hebben dan ontstaat een gewijzigde situatie met een bestaande infrastructuur. Is dit dan direct een teruggaaf case? Lumenize gaat aan de hand van deze nieuwe situatie kijken of er inderdaad een mogelijke teruggaaf te realiseren is en wat die oplevert. Het ligt ook aan het totale verbruik of het interessant is om een aanvraag in te dienen.

Ook kan er een situatie zijn waarbij meerdere aansluitingen in gebruik zijn van een pand of WOZ-locatie, die onder bepaalde voorwaarden mogen worden samengevoegd. Lumenize gaat na of dit kan leiden tot een case voor teruggaaf energiebelasting.

Voor sociale instellingen zijn er ook meerdere opties voor teruggaaf. Lumenize zoekt het voor je berdijf of instelling uit en regelt de aanvraag. Zelfs indien een sociale instelling van mening is dat ze niet in aanmerking komen voor teruggaaf, weet Lumenize dat er toch soms situaties zijn waarbij een teruggaaf wel degelijk mogelijk is. Vraagt het aan Lumenize.

 

 

 

 

 

Onze Klanten Aan Het Woord

Lumenize heeft een duurzame oplossing geboden voor onze oude verlichting. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur dus de installatiekosten waren beperkt . Verder hebben we meer sfeer kunnen creëren in de winkel, dus we hebben nu meer, mooier, beter en duurzamer licht.

Wijnhuis Blerick

Met de aanschaf van ledverlichting van Lumenize heb ik een lager stroomverbruik, meer licht op de juiste plaatsen en voor een goede prijs en subsidie heb ik mijn investering snel terugverdiend.

Brugman Metaalbewerking

Voor mijn werk heb ik goed licht nodig. Lumenize heeft mijn oude verlichting vervangen voor ledpanelen met een hoge lichtopbrengst. De verlichting geeft veel meer rust in mijn kantoor en door de subsidieregelingen is mijn netto investering veel lager dan de bruto investering.

Harry van der Heijden