Informatie plicht

Wanneer voldoet een ondernemer aan de verplichting energiebesparende maatregelen?

 De ondernemer voldoet nog steeds aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit als hij een andere methode kiest die uitgaat van een andere energiebron als aardgas. Mogelijk staat deze methode niet op de lijst omdat er een langere terugverdientijd is dan 5 jaar.

Moet de huurder of de verhuurder de maatregel treffen

In wetgeving is niet vastgelegd wie energiebesparende maatregelen moet treffen. De huurder of de verhuurder.

Daarom heeft het Platform Duurzame Huisvesting een handreiking en een checklist opgesteld.  Deze handreiking geeft handvatten voor de toezichthouder.

Wanneer moet een ondernemer energiebesparende maatregelen nemen?

Een ondernemer moet alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder als men een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 50.000 kWh of meer of een jaarlijks aardgas (a.e) van 25.000 m3 of meer (art.2.15 Activiteitenbesluit). Zo voldoet hij aan zijn plicht tot het besparen van energie.

Mag ik als toezichthouder informatie over het jaarlijkse energiegebruik verlangen?

U mag van de ondernemer een overzicht verlangen van het verbruik van energie. U heeft deze informatie namelijk nodig om te bepalen of u met een klein, middelgrote of een grootverbruiker te maken heeft

Hoe bepaal je het energiegebruik van een bedrijf dat een deel van zijn energie via duurzame energiebronnen opwerkt?

Het gaat om het daadwerkelijke energiegebruik. De meterstand is dus niet bepalend. Het totale energiegebruik van een bedrijf wordt berekend door de ingekochte energie en de zelf opgewekte energie op te tellen. De opgewekte energie die terug geleverd wordt aan het net wordt hierbij niet meegerekend.

Moeten de maatregelen in alle gebouwen doorgevoerd worden?

De ondernemer hoeft de maatregelen niet persé in alle gebouwen door te voeren. Ga per gebouw na of aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Deze vindt u bij de erkende maatregel in de lijst voor de besparing van energie.

Mag een ondernemer een verwarmingsmaatregel achterwege laten als hij extra verlichtingsmaatregelen treft?

De ondernemer mag geen maatregelen tussen verschillende activiteiten uitwisselen. Dus geen verlichtingsmaatregel wegstrepen tegen een verwarmingsmaatregel. Als er verwarmingsmaatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd van vijf jaar of minder dan moet hij deze nemen. Alleen zo voldoet hij aan zijn verplichting van het besparen van energie.

Moet men bij gebruik van stadswarmte ook voldoen aan de energiebesparingsverplichting?

Een inrichting die gebruik maakt van stadswarmte moet ook voldoen aan de verplichting tot het besparen van energie. Het Activiteitenbesluit spreekt over aardgasequivalenten.

Is het mogelijk om direct te handhaven op basis van de zorgplicht?

Als het gaat om besparing van energie, kan de toezichthouder in uitzonderlijke gevallen handhaven op basis van zorgplicht.

Is het mogelijk om aanvullende maatwerkvoorschriften te stellen op basis van de zorgplicht?

Nee, dit is niet toegestaan. De besparingsverplichting op energie is in artikel 2.15 uitputtend geregeld

Onze Klanten Aan Het Woord

Lumenize heeft een duurzame oplossing geboden voor onze oude verlichting. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur dus de installatiekosten waren beperkt . Verder hebben we meer sfeer kunnen creëren in de winkel, dus we hebben nu meer, mooier, beter en duurzamer licht.

Wijnhuis Blerick

Met de aanschaf van ledverlichting van Lumenize heb ik een lager stroomverbruik, meer licht op de juiste plaatsen en voor een goede prijs en subsidie heb ik mijn investering snel terugverdiend.

Brugman Metaalbewerking

Voor mijn werk heb ik goed licht nodig. Lumenize heeft mijn oude verlichting vervangen voor ledpanelen met een hoge lichtopbrengst. De verlichting geeft veel meer rust in mijn kantoor en door de subsidieregelingen is mijn netto investering veel lager dan de bruto investering.

Harry van der Heijden