Energieverbruik en de mate van managen ervan verschilt per bedrijf. Toch is het verstandig, hoe groot of klein het bedrijf ook is, om goed inzicht te hebben in je energieverbruik, verspilling te vermijden en bewust en efficiënt ermee om te gaan. Er zijn 4 stappen die je moet doorlopen om tot een zo laag mogellijke energierekening en verbruik te komen.

STAP 1: Zorg dat je inzicht krijgt in je energieverbruik. Dit kan je zelf analyseren binnen je bedrijf maar beter is om aan de hand van een scan en een verbruiktool inzicht te krijgen. Lumenize kan daarbij helpen.

STAP 2: Analyseer je verbruik op verspilling, bewustwording en maatregelen om het verbruik te verlagen. Bekijk daarnaast welke mogelijkheden er zijn om je energietarieven zo laag mogelijk te houden en welke subsidies er zijn. Lumenize helpt daarbij.

STAP 3: Voer de maatregelen door aan de hand van de bevindingen van de analyse. Dit kunnen maatregelen zijn om bewuster met je verbruik om te gaan en verspilling te voorkomen bijvoorbeeld sluipverbruik. Maar ook aanpassing van de verlichting naar LED, isolatie van het pand of aanpassen of vervangen van apparaten.

STAP4: Blijf je verbruik monitoren zodat je kunt blijven analyseren waar nog besparingsmogelijkheden zijn.

Let op: Bedrijven hebben vanaf 1 januari 2019 een informatie waarbij ze dienen aan te geven welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Ze zijn namelijk volgens de wet verplicht deze maatregelen te nemen. Deze plicht geldt alleen als je boven een bepaald verbruik zit.

Meer weten over informatie voor bedrijven met betrekking tot energiebesparende maatregelen:

Informatieplicht energiebesparing

Over ons

Lumenize maakt een inventarisatie en analyse van het energieverbruik van het bedrijf en verwerkt de resultaten in een rapport. Lumenize geeft tevens aan welke maatregelen getroffen kunnen worden om te besparen op het verbruik en verspilling te voorkomen. Lumenize is gespecialiseerd in advies en plaatsing van ledvelichting. Lumenize helpt bedrijven bij het voldoen aan de informatieplicht die bedrijven vanaf 1 januari 2019 hebben ten aanzien van verduurzaming. Ook het aanvragen van subsudie’s wordt gedaan zodat je bedrijf volledig wordt ontzorgd.

Adres en contact
  • Lumenize
  • Kasteel-traverse 90
  • 5701NR Helmond

  • info@lumenize.nl
Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.
Adres en contact
  • Lumenize
  • Papenhoef 21M
  • 5737BS Lieshout

  • info@lumenize.nl