Eén aansluiting voor meerdere verblijven

Teruggaaf van energiebelasting bij vastgoed met één stroomaansluiting voor meerdere zelfstandige eenheden.

Indien een gebouw in de loop der jaren is aangepast aan een nieuwe functionaliteit, meerdere gebruikers, eenheden zijn bijgebouwd, kortom een gewijzigde situatie is ontstaan dan zou dat ook invloed kunnen hebben op de hoogte van de energiebelasting die betaald of terugontvangen zou moeten worden. Lumenize inventariseert soortgelijke cases en dient verzoeken in voor teruggaaf van energiebelasting.

Indien er tussen de verblijven meters zijn geplaatst om het verbruik te meten dan kan dat een voordeel zijn voor de teruggaaf. Het verbruik kan dan namelijk exact toegewezen worden aan elke zelfstandige ruimte. Ook de bestemming van het pand, de belangen van de huurder- en verhuurder, de BTW-plicht van een eigenaar of gebruiker en de grootte van vloeroppervlaktes kunnen van invloed zijn op een teruggaaf en de datum waarom de situatie zo ontstaan is, in verband met de teruggaaf met terugwerkende kracht.

Lumenize heeft inmiddels voldoende ervaring opgebouwd om een situatie snel te kunnen beoordelen en om de maximale teruggaaf van energiebelasting te realiseren. Wij ontzorgen en schakelen indien nodig juridische ondersteuning om een case tot een goed einde te brengen. Dit doen wij allemaal op basis van no cure no pay.

Het proces

Tijdens een eerste kennismaking en globale beoordeling van de vastgoedportefeuille wordt bij wederzijds akkoord een overeenkomst gesloten en machtiging getekend. Mocht er eerst nog onvoldoende duidelijkheid zijn over één of meerdere cases dan zal eerst dat nog verder onderzocht worden.

Er zal eerst een inventarisatie gedaan worden, waarin wordt geanalyseerd welke mogelijke kansrijke cases er zijn. Van daaruit worden dan voor die cases alle data verzamelt en afgestemd met e opdrachtgever. Als alles compleet is kan de aanvraag naar de controleafdeling die de gehele case juridisch en administratief beoordeelt. Na goedkeuring kan de aanvraag worden ingediend. Van belang zijn onderstaande onderdelen voor het in te dienen verzoek.

 • Welke hoofdaansluitingen zijn er?
 • Zijn er tussenmeterregistraties beschikbaar (indien van toepassing)?
 • Jaarafrekeningen, zijn er meerder leveranciers geweest?
 • Is er sprake van BTW-picht?
 • Zijn er meerdere belanghebbenden voor de teruggaaf?
 • Welke ruimtes voorziet de hoofdmeter van elektra?
 • Wat is het doel van de (overige) ruimtes?
 • Vanaf welke datum geldt de huidige situatie?
 • Zijn er bijgebouwen aanwezig?
 • Zijn er beschikkingen of een verklaring vanuit de gemeente?
 • Hoeveel procent van de ruimte is gerelateerd aan het verbruik?
 • Wat is het jaarverbruik?
 • Wat is het verbruik van WOZ-eenheden t.o.v. overige ruimtes?

Onze Klanten Aan Het Woord

Lumenize heeft een duurzame oplossing geboden voor onze oude verlichting. We hebben gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur dus de installatiekosten waren beperkt . Verder hebben we meer sfeer kunnen creëren in de winkel, dus we hebben nu meer, mooier, beter en duurzamer licht.

Wijnhuis Blerick

Met de aanschaf van ledverlichting van Lumenize heb ik een lager stroomverbruik, meer licht op de juiste plaatsen en voor een goede prijs en subsidie heb ik mijn investering snel terugverdiend.

Brugman Metaalbewerking

Voor mijn werk heb ik goed licht nodig. Lumenize heeft mijn oude verlichting vervangen voor ledpanelen met een hoge lichtopbrengst. De verlichting geeft veel meer rust in mijn kantoor en door de subsidieregelingen is mijn netto investering veel lager dan de bruto investering.

Harry van der Heijden